Sikkerhed /maskebrug

BESKYT DINE LUNGER MOD STENSTØV

Når man skærer i granit dannes stenstøv, og da stenstøv er meget skadeligt for lungerne er det vigtigt at man beskytter sine lunger. Én af Mejslens medlemmer har undersøgt, hvad man med fordel kan bruge af maske som beskytter mod faste partikler som stenstøv. En Sundstrøm maske kan anbefales - kan købes online hos:

Sundstrøm masken findes i to versioner, hvor begge masker har 2 udåndingsventiler, som sidder lavt således at der er mindre tendens til tildugning af briller:

Sundstrøm halvmaske SR100 (beskytter lungerne) (pris 369,- kr; Okt 2014)

Sundstrøm helmaske SR200 (beskytter lungerne og øjnene) (pris 1498,- kr; Okt 2014)

Hertil skal man bruge et effektivt P3 partikelfilter til granitstøv, SR 510 P3 (pris 420,- kr for pakning med 5 stk; Okt 2014), samt et forfilter, SR 221 (pris 295,- kr for pakning med 80 stk; Okt 2014).

Filtrene skiftes efter behov. Forfilteret beskytter det dyrere hoved-P3-filter mod al for hurtig udskiftning.

Husk at rengøre masken mellem hver brug, så fugt mv fjernes. Hvis dette ikke gøres, kan der blive vækstmuligheder for mikroorganismer som ikke er godt at indånde.

Skæg, hår, briller og andet der kan hindre god tætning mod ansigtet skal undgås. Efterhånden som filtrene optager partikler, vil luftmodstanden øges, så skift filter når det kan mærkes, at det bliver vanskeligere at trække vejret.

For at passe på sine lunger skal man desuden ikke bruge masken for længe. Bemærk at Arbejdstilsynet anviser, at filtrerende åndedrætsværn skal buges max. 3 timer om dagen (At-vejledning D.5.4), så det er en god idé at tilrettelægge sit arbejde så man ikke skal bruge maske i mere end 3 timer.

Nyeste kommentarer

18.10 | 15:33

Jeg er blevet medlem af Mejlsen og kan lide siden ,og søde og flinke m...

22.02 | 14:51

En dejlig hjemmeside -- skønt med nogle links, fra medlemmer og a...